Zing-in op 26 december 2017

InterVocaal organiseert om het jaar met ontzettend veel plezier een speciale Zing-in op tweede kerstdag: ruim 200 zangers en zangeressen uit het hele land - en een instrumentaal gelegenheidsensemble - geven na een middag repeteren direct een eenmalige en sfeervolle uitvoering voor vrienden en langslopende belangstellenden.

We zingen meerstemmige wereldse liederen, zowel klassiek als hedendaags en in verschillende talen. Mooie liederen en uit allerlei landen en werelddelen in het Frans, Russisch, Engels, Zweeds, Afrikaans, Nederlands etcetera. Geen traditioneel kerst-repertoire dus, maar wel liederen die qua thema en sfeer - vriendschap, vrede, liefde, internationale wiegeliedjes - passen bij deze tijd. Tussendoor zijn er twee pauze's met koffie/thee en kerstbrood.

 

Kaarten:

Voor wie mee wil zingen met het Zing-in-koor is het vanwege de grote belangstelling aan te raden om van te voren kaarten te reserveren. Dit kan vanaf 1 oktober 2017 door € 20,- per kaart over te maken op rekeningnummer NL80 INGB 0007 3219 83 t.n.v. InterVocaal te Baarn o.v.v. "2e kerstdag 2017". Graag ook stemsoort vermelden.

 

LET OP: Wij beschikken niet over een digitaal e-ticket-systeem. U ontvangt geen betalingsbevestiging, maar de kaarten liggen op naam voor u klaar op 26 december vanaf 12.15 uur. U hoeft geen betalingsbewijs mee te nemen.

 

Zodra de kaarten uitverkocht zijn wordt dat op deze site vermeld. 

 

Goed doel

Het concert is vrij toegankelijk. Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage voor een goed doel op prijs gesteld.

 
 

 

Locatie 

Oude Lutherse Kerk op het Spui, Amsterdam (tram 1, 2, 5)

 

Datum
26 december 2017

 

Tijden
Repetitie: 13.00 - 16.00 uur. Zaal open: 12.15 uur

Informeel concert: 16.15 - 17.00

 

Kosten voor deelname aan het projectkoor
€ 20,- (voor repetitie, concert, koffie/thee en kerstbrood)

 

Informeel Concert
Van 16.15 - 17.00 uur. Zaal open: 16.00 uur

Na afloop vrijwillige bijdrage voor nader te bepalen goed doel

Copyright © InterVocaal | Design by RdH-Design.nl