Projectkoren InterVocaal

Een paar keer per jaar organiseren wij een laagdrempelig koorproject in het centrum van Amsterdam: zeven avonden ontspannen repeteren en vervolgens een kort flashmob-achtig optreden. We streven naar een project in de lente, in de zomer, de herfst en in de winter, afwisselend in Amsterdam en in Haarlem. Lees hieronder over de data en inschrijfmogelijkheden.

 

InterVocaal volgt de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld en past zich aan aan de aanbevelingen die op dat moment gelden. 

 

Mochten wij op enig moment moeten beslissen dat een projectkoor toch niet door kan gaan i.v.m. RIVM-maatregelen, dan krijgt u het inschrijfgeld naar rato terug, met aftrek van de gemaakte kosten voor het ticketsysteem (€2,-).

 

LET OP. Als een projectkoor voor jouw stemgroep al vol zit, dan kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er plek is, krijg je bericht.

KERSTPROJECTKOOR AMSTERDAM 2021
Anders dan voorgaande jaren vinden de koorrepetities op dinsdagavond plaats. De eerste reptitie start op dinsdagavond 26 oktober. Let op: omdat de locatie op dinsdag 2 november al in gebruik is slaan we die week over. De tweede repetitie is dus op dinsdag 9 november. Vervolgens repeteren we nog vijf daarop aansluitende dinsdagavonden en wordt er toegewerkt naar een informele uitvoering op zaterdagmiddag 18 december. Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via onderstaande links. Ben je vrouw en weet je niet of je sopraan of alt bent? Schrijf je dan in als sopraan.
 
Schrijf je hier in als BAS of TENOR
Schrijf je hier in als ALT
Schrijf je hier in als SOPRAAN
 
Locatie: Oude Lutherse Kerk Amsterdam - Singel 411
Tijd repetities: dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.50 uur
Kosten deelname€ 65,- (inclusief bladmuziek en oefenbestanden)
Data (2021):    
26 oktober                                     30 november                 
9 november                                   7 december               
16 november                                 14 december             
23 november
 
Uitvoering: zaterdagmiddag 18 december
van ca. 14.45 - 15.00 uur op het Spui (plein) en aansluitend in de Oude Lutherse Kerk, Amsterdam tot ca. 16.00 uur
 
WAT ZINGEN WE?
We stellen een mooi en sfeervol repertoire samen rondom thema's als vrede, vriendschap en verlangen. We zingen voornamelijk een werelds en niet-kerkelijk repertoire, maar enkele mooie Christmas Carols zullen natuurlijk niet ontbreken.  
 
De uitvoering op de 18e zal - afhankelijk van het weer -  afwisselend binnen in de Oude Lutherse Kerk en buiten op het plein zijn, wellicht onder het genot van een glaasje glühwein voor het koor en voor voorbijgangers.
 
 
 
Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via bovenstaande link. Er wordt bij inschrijving gevraagd om direct de deelnamekosten te voldoen.
 
Heb je je opgegeven voor een projectkoor maar lukt het je toch niet om mee te doen? Tot een maand voor aanvang krijg je bij annulering de deelnamekosten terug, met inhouding van €5,- voor de kosten van het online ticketsysteem en administratie. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het projectkoor wordt €10,- aan annuleringskosten ingehouden en bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt €20,- ingehouden op het totaalbedrag. Twee dagen voor aanvang van het projectkoor is restitutie na annulering niet meer mogelijk. Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden
NIEUW! LENTEPROJECTKOOR IN HAARLEM 2022
Ook in Haarlem starten we met een projectkoor. We repeteren op de donderdagavonden - beginnend op 10 maart - en de uitvoering/flashmob is op donderdagavond 21 april, aansluitend op de laatste reptitie. Let op: de repetitie van donderdagavond 14 april wordt verplaatst naar maandagavond 11 april, aangezien de kerk dan bezet is.
 
Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via onderstaande links. Ben je vrouw en weet je niet of je sopraan of alt bent? Schrijf je dan in als sopraan.
 
Schrijf je hier in als BAS of TENOR
Schrijf je hier in als ALT
Schrijf je hier in als SOPRAAN
 
Locatie: Remonstrantse Kerk Haarlem, Prins Hendrikstraat 2
Tijd repetities: donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
Kosten deelname€ 65,- (inclusief bladmuziek en oefenbestanden)
 
Data 2022 (repetities):
10 maart                 7 april
17 maart                 11 april (eenmalig op maandagavond!)
24 maart                 21 april 
31 maart
 
Uitvoering: donderdag 21 april 
Kort buitenoptreden / flashmob meteen na de laatste repetitie in Haarlem op koopavond, op een nader te bepalen plaats en tijdstip.
 
 
ZOMERPROJECTKOOR AMSTERDAM 2022
De reptities zijn op woensdagavond en beginnen op 11 mei. We repeteren zeven woensdagavonden t/m 22 juni. De uitvoering is op zondag 26 juni. Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via onderstaande link. Ben je vrouw en weet je niet of je sopraan of alt bent? Schrijf je dan in als sopraan.
 
Schrijf je hier in als BAS of TENOR
Schrijf je hier in als ALT
Schrijf je hier in als SOPRAAN
 
Locatie: Oude Lutherse Kerk Amsterdam - Singel 411
Tijd repetities: woensdagavond van 20.00 uur tot 21.50 uur
Kosten deelname€ 65,- (inclusief bladmuziek en oefenbestanden)
 
Data 2022:
11 mei                   8 juni
18 mei                 15 juni
25 mei                 29 juni
1 juni
 
Uitvoering: zaterdag 2 juli 
Kort buitenoptreden/flashmob op het Spui (bij het Lieverdje) om ca. 14.45 uur.
Van ca. 15.00 uur tot ca. 16.00 uur verzorgen we een informeel concert in de Oude Lutherse Kerk
 
 
WAT ZINGEN WE?
Op het repertoire staan internationale liederen over liefde, lichtvoetigheid, natuur, verlies, verdriet, humor, kortom over het leven.
 
Het doel van de projectkoren is vooral om gewoon gezellig met elkaar te zingen. We rekenen op een koor van ca. 100 deelnemers. Ook nodigen we mensen uit die naar Nederland hebben moeten vluchten omdat ze in hun thuisland niet meer veilig zijn. Mensen die graag zouden willen zingen of wellicht ooit op een koor zaten en nu het samen zingen missen. We geven ze graag de gelegenheid om aan te schuiven en mee te zingen. Mocht je mensen in je omgeving weten die hiervoor in aanmerking zouden willen komen,  laat ons dat dan graag weten. Ze zijn van harte uitgenodigd.
 
Heb je je opgegeven voor een projectkoor maar lukt het je toch niet om mee te doen? Tot een maand voor aanvang krijg je bij annulering de deelnamekosten terug, met inhouding van €5,- voor de kosten van het online ticketsysteem en administratie. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van het projectkoor wordt €10,- aan annuleringskosten ingehouden en bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt €20,- ingehouden op het totaalbedrag. Twee dagen voor aanvang van het projectkoor is restitutie na annulering niet meer mogelijk. Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden

Copyright © InterVocaal | Design by RdH-Design.nl