Zing-in op 26 december 2019 (!)

InterVocaal organiseert om het jaar met ontzettend veel plezier een speciale Zing-in op tweede kerstdag: zo'n 200 zangers en zangeressen uit het hele land - en een instrumentaal gelegenheidsensemble - geven na een middag repeteren direct een eenmalige en sfeervolle uitvoering voor vrienden en langslopende belangstellenden. De laatste keer was op 26 december 2017. Dit jaar (2018) is er dus geen Zing-in, op 26 december 2019 wel. En daar hebben we nu al zin in!

We zingen meerstemmige wereldse liederen, zowel klassiek als hedendaags en in verschillende talen. Mooie liederen uit allerlei landen en werelddelen. Geen traditioneel kerst-repertoire, maar wel liederen die qua thema en sfeer - vriendschap, vrede, liefde, internationale wiegeliedjes - passen bij de kerstgedachte. Tussendoor zijn er twee pauze's met koffie/thee en kerstbrood.

 

Kaarten:

Voor wie mee wil zingen met het Zing-in-koor is het vanwege de grote belangstelling aan te raden om van te voren kaarten te reserveren. Dit kan vanaf 1 oktober 2019 door € 20,- per kaart over te maken op rekeningnummer NL80 INGB 0007 3219 83 t.n.v. InterVocaal te Baarn o.v.v. "2e kerstdag 2019". Graag ook stemsoort vermelden.

 

LET OP: U ontvangt geen betalingsbevestiging, maar de kaarten liggen op naam voor u klaar op 26 december vanaf 12.15 uur. We houden de aanmeldingen/betalingen goed bij, u hoeft dan ook geen betalingsbewijs mee te nemen.

 

Zodra de kaarten uitverkocht zijn wordt dat op deze site vermeld.

 


 

Radiointerview over Zing-in op 26 december 2015

 

Locatie 

Oude Lutherse Kerk op het Spui, Amsterdam (tram 1, 2, 5)

 

Datum
26 december 2019

 

Tijden
Repetitie: 13.00 - 16.00 uur. Zaal open: 12.15 uur

Informeel concert: 16.15 - 17.00

 

Kosten voor deelname aan het projectkoor
€ 20,- (voor repetitie, concert, koffie/thee en kerstbrood)

 

Informeel Concert
Van 16.15 - 17.00 uur. Zaal open: 16.00 uur

Na afloop vrijwillige bijdrage voor een goed doel

 

Goed doel

Het concert is vrij toegankelijk. Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage voor een goed doel op prijs gesteld. 

 

We ondersteunen graag de stichting Méér Muziek in de Klas.

Missie:

"Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk! Daarom is ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland."

Copyright © InterVocaal | Design by RdH-Design.nl