Zing-in op 2e kerstdag

InterVocaal organiseert om het jaar met ontzettend veel plezier een speciale Zing-in op tweede kerstdag: zo'n 200 zangers en zangeressen uit het hele land - en een instrumentaal gelegenheidsensemble - geven na een middag repeteren direct een eenmalige en sfeervolle uitvoering voor vrienden en langslopende belangstellenden. Vanwege alle onzekerheden rondom corona is besloten om dit jaar - 26 december 2021 - geen Zing-in te houden. Eind volgend jaar zal het er vast allemaal heel anders uitzien en dan komen we op 26 december 2022 graag weer bij elkaar om een dag te musiceren. Daar hebben we nu al zin in!

We zingen meerstemmige wereldse liederen, zowel klassiek als hedendaags en in verschillende talen. Mooie liederen uit allerlei landen en werelddelen. Geen traditioneel kerst-repertoire, maar wel liederen die qua thema en sfeer - vriendschap, vrede, liefde, internationale wiegeliedjes - passen bij de kerstgedachte. Tussendoor zijn er twee pauze's met koffie/thee en kerstbrood.

 

Kaarten (€ 22,50 per zanger(es), inclusief koffie/thee en kerstbrood):

Anders dan bij het inloopkoor is het voor de Zing-in mogelijk - en noodzakelijk - om vooraf toegangskaarten aan te schaffen. Vanwege de grote belangstelling is het aan te raden dit bijtijds te doen. Kaarten zijn tegen die tijd online te bestellen. Na betaling krijgt u meteen het e-ticket in uw mailbox. Neem dit svp geprint of op uw smartphone mee.

 

Zodra de kaarten zijn uitverkocht wordt dat op deze site vermeld.

 


 

Radiointerview over Zing-in op 26 december 2015

Locatie 

Oude Lutherse Kerk op het Spui, Amsterdam (tram 1, 2, 5)

 

Datum
26 december 2022

 

Tijden
Repetitie: 13.00 - 16.00 uur. Zaal open: 12.15 uur

Informeel concert: 16.15 - 17.00

 

Kosten voor deelname aan het projectkoor
€ 22,50 (voor repetitie, concert, koffie/thee en kerstbrood)

 

Informeel Concert
Van 16.15 - 17.00 uur. Zaal open: 16.00 uur

Na afloop vrijwillige bijdrage voor een goed doel

 

Goed doel

Het concert is vrij toegankelijk. Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage voor een goed doel op prijs gesteld. 

 

We ondersteunen graag de stichting Méér Muziek in de Klas.

Missie:

"Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk! Daarom is ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland."

Copyright © InterVocaal | Design by RdH-Design.nl