Kerstprojectkoor in Amsterdam

KERSTPROJECTKOOR AMSTERDAM 2022
Het is nog heel ver weg, maar het kerstprojectkoor 2022 staat inmiddels al gepland. De koorrepetities zijn op dinsdagavond in de Oude Lutherse Kerk, hartje Amsterdam. De eerste repetitie start op dinsdagavond 1 november en vervolgens repeteren we nog 6 daarop aansluitende dinsdagavonden. Er wordt toegewerkt naar een informele uitvoering op zaterdagmiddag 17 december.
 
Het doel van de projectkoren is vooral om gewoon gezellig met elkaar te zingen. We rekenen op een koor van ca. 125 deelnemers, afhankelijk van de locatie. Ook nodigen we mensen uit die naar Nederland hebben moeten vluchten omdat ze in hun thuisland niet meer veilig zijn. Mensen die graag zouden willen zingen of wellicht ooit op een koor zaten en nu het samen zingen missen. We geven ze graag de gelegenheid om aan te schuiven en mee te zingen. Mocht je mensen in je omgeving weten die hiervoor in aanmerking zouden willen komen, laat ons dat dan zeker weten. We nodigen ze graag uit om kosteloos mee te doen.
 
Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via onderstaande links. Ben je vrouw en weet je niet of je sopraan of alt bent? Schrijf je dan in als sopraan.
 
Schrijf je hier in als BAS of TENOR
Schrijf je hier in als ALT
Schrijf je hier in als SOPRAAN
 
Locatie: Oude Lutherse Kerk Amsterdam - Singel 411
Tijd repetitiesdinsdagavond van 20.00 uur tot 21.50 uur
Kosten deelname€ 65,- (inclusief bladmuziek en oefenbestanden)
Data (2022):    
1 november                                   29 november                 
8 november                                   6 december               
15 november                                13 december             
22 november
 
Uitvoering: zaterdag 17 december
vanaf ca. 14.45 - 15.00 uur op het Spui (plein) en aansluitend in de Oude Lutherse Kerk, Amsterdam tot ca. 16.00 uur
 
WAT ZINGEN WE?
We stellen een mooi en sfeervol repertoire samen rondom thema's als vrede, vriendschap en verlangen. We zingen voornamelijk een werelds en niet-kerkelijk repertoire, maar enkele mooie Christmas Carols zullen natuurlijk niet ontbreken.  
 
De uitvoering op de 17e zal - afhankelijk van het weer -  zowel binnen in de Oude Lutherse Kerk als buiten op het plein zijn.
 
Er is per stemsoort een maximaal aantal deelnemers. Schrijf je in via bovenstaande link. Er wordt bij inschrijving gevraagd om direct de deelnamekosten te voldoen.
 
Heb je je opgegeven voor een projectkoor maar lukt het je toch niet om mee te doen? Tot een maand voor aanvang krijg je bij annulering de deelnamekosten terug, met inhouding van €5,- voor de kosten van het online ticketsysteem en administratie. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het projectkoor wordt €10,- aan annuleringskosten ingehouden en bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt €20,- ingehouden op het totaalbedrag. Twee dagen voor aanvang van het projectkoor is restitutie na annulering niet meer mogelijk.
 

InterVocaal volgt de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld en past zich aan aan de aanbevelingen die op dat moment gelden. Mochten wij vóór de startdatum van een projectkoor moeten beslissen dat het koor niet door kan gaan i.v.m. RIVM-maatregelen, dan krijgt u het inschrijfgeld terug, met aftrek van de gemaakte kosten voor het ticketsysteem en de bladmuziek (€5,-). Als het projectkoor al gestart is en er moet door onverhoopte ontwikkelingen worden besloten dat het koor voortijdig beeindigd moet worden, dan krijgt u de deelnamekosten naar rato (= aantal geannuleerde repetities) terugbetaald.

 
Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden

Copyright © InterVocaal | Design by RdH-Design.nl